คำถามที่พบบ่อย

1. เหตุผลที่ต้องใช้บริการ www.แปลเอกสาร.com

ตอบ เนื่องจาก แปลเอกสาร.com เราได้คัดสรรบุคคลกรที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพ ความชำนาญในด้านการแปลเอกสาร ประกอบกับทีมงานที่มีความชำนาญในศาสตร์ต่างๆ แตกต่างกันออกไป โดยผู้แปลเอกสารจะได้รับมอบหมายในเรื่องที่ตนถนัด เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
2. หากไม่แน่ใจในอัตราค่าบริการการแปลเอกสารควรทำอย่างไร

ตอบ ท่านสามารถส่งไฟล์เอกสารมาให้ทางเราประเมินราคาก่อนได้ โดยทางเราจะยังไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น