การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อ

 1. ลูกค้าต้องติดต่อทีมงาน แปลเอกสาร.com ผ่านทาง email โดยรายละเอียดที่ต้องส่งมาด้วยได้แก่
  • ระยะเวลาว่าต้องการด่วนหรือไม่
  • รายละเอียดของลูกค้าที่สามารถติดต่อกลับได้
  • ตัวอย่างเอกสารที่ต้องการจะแปล
 2. ทางทีมงาน แปลเอกสาร.com จะทำการประเมินราคา แล้วส่งใบเสนอราคากลับไปยังลูกค้า
 3. ลูกค้าทำการยืนยันว่าต้องการแปลเอกสารหรือไม่ทาง email หรือ โทรศัพท์
 4. ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ค่าบริการ โดยการโอนเงิน ผ่านทางธนาคาร ตามขั้นตอนการชำระเงิน (การชำระเงิน)
 5. เมื่อทางทีมงาน แปลเอกสาร.com ได้รับ email ยืนยันกันโอนเงิน และตรวจสอบยอดเงินที่เข้ามาแล้ว จะเริ่มการแปลเอกสาร ทันที
 6. ส่งงานตามที่ตกลง ทาง email โดยไฟล์ที่ส่งให้จะเป็นเอกสาร Word (.doc) หรือรูปแบบอื่นๆตามตกลง

*** หากเอกสารที่ทางทีมงาน แปลเอกสาร.com แปลไปนั้น มีปัญหา พิมพ์ผิด หรือรายละเอียดบางอย่างไม่ถูกต้อง สามารถส่งกลับมาให้ทางเราแก้ไขได้ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ทางเราได้ส่งมอบเอกสารให้ ผ่านทางอีเมล : [email protected] ***