รับแปลเอกสารราชการ

บริการ รับแปลเอกสารราชการ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รับรองเอกสาร และยื่นเรื่องที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอวีซ่าที่สถานทูตต่างๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ สวีเดน และอื่นๆ ในราคาประหยัด และมีคุณภาพสูง โดยบริการรับแปลเอกสารราชการของเรานั้นสามารถรับงานได้ทั้งทาง Email , Fax หรือนำเอกสารมาให้เราด้วยตนเองก็ได้

ภาพตัวอย่างเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมการกลสุล กระทรวงการต่างประเทศ

แปลเอกสารราชการ เพื่อขอวีซ่า – ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

 • เราให้บริการแปลเอกสารราชการในราคาที่ถูกกว่าร้านค้าทั่วไปตามท้องตลาด
 • เราเป็นทีมงานที่ความชำนาญในการแปลเอกสารราชการเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลงานการแปลที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งเราจะรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยของหลายประเทศค่อนข้างดี ว่าประเทศใดต้องแปลและรับรองการแปลในลักษณะใด ต้องเดินเรื่องผ่านกรมการกงสุลหรือไม่
 • เราแบ่งทีมงานออกเป็น 2 ชุด คือ ทีมงานที่มีหน้าที่แปลเอกสาร และทีมงานที่มีหน้าที่สำหรับตรวจสอบเอกสาร ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลว่าเอกสารที่ผ่านการแปลจากทางเรา จะยื่นเรื่องไม่ผ่านกรมการกงสุล ซึ่งมีโอกาสน้อยมาก เพราะเราค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องการแปลเอกสารให้ถูกต้อง
 • เราสามารถรับงานด่วนที่ทำเสร็จภายในวันนั้นๆ ได้เลย หรืองานในปริมาณมากๆ แต่ต้องการให้แปลเสร็จในจำนวนวันที่ไม่มากนัก เนื่องจากเรามีทีมงานที่มีหน้าที่สำหรับแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะที่ทำงานเป็นพนักงานประจำอยู่เป็นจำนวนเพียงพอต่องานเร่งด่วน
 • เรามี office ที่มีความน่าเชื่อถือ ถ้าท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการส่งเอกสารมาด้วยตัวของท่านเอง สามารถเข้ามาที่ออฟฟิตของเราได้เลย
 • เรามุ่งหวังให้งานของท่านเสร็จเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพราะเราเข้าใจว่างานประเภทนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการความเร่งด่วน โดยที่ทางเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
 • ในการแปลเอกสารราชการในปริมาณที่มากๆ ราคาการแปลสามารถต่อรองลงได้จากราคาปกติ ตามความเหมาะสม
 • ในขั้นตอนการให้บริการของเรา จะมีขั้นตอนการส่งไฟล์เอกสารคืนเพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบตัวสะกดของชื่อ นามสกุล และรายละเอียดที่สำคัญ ก่อนจะทำการพิมพ์ออกมาใส่กระดาษ เพื่อเป็นการการันตีอีกระดับหนึ่งว่าจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในงานของท่าน

ตัวอย่างเอกสารราชการที่เรารับแปลและรับรองเอกสารมีดังต่อไปนี้

 • คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ระเบียนแสดงผลการศึกษา
 • ใบรับรองการจบการศึกษา
 • ใบทะเบียนสมรส
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ/สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • งบการเงินของบริษัท
 • ใบทะเบียนพาณิชย์
 • ใบสูติบัตร
 • ใบมรณะบัตร
 • ทะเบียนหย่า
 • ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม
 • หนังสือรับรองความเป็นโสด
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สมุดบัญชีธนาคาร และ Bank Statement ของธนาคาร
 • บัตรข้าราชการครู
 • หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน
 • ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • ใบรับรองแพทย์
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

สนใจงานแปล ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ