รับแปลภาษาไทย-อังกฤษ

นอกจากบริการรับแปลเอกสารทางราชการ บริการรับรองเอกสาร และยื่นเรื่องที่กรมการกงสุลแล้ว ทางแปลเอกสาร.com ยังมีบริการแปลเอกสารชนิดอื่นๆอีกมากมาย โดยสามารถให้บริการได้ทั้งแปลไทยเป็นอังกฤษ หรือแปลอังกฤษเป็นไทย หรืองาน rewrite เอกสารต่างๆ ตัวอย่างเช่น เอกสารสัญญาทุกชนิด คู่มือการใช้งานอุปกรณ์หรือสินค้า คู่มือพนักงานที่ใช้ในบริษัท บทคัดย่อสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ตำราเรียนและบทเรียน รายงานและบทความทางวิชาการต่างๆ แผ่นพับ โฆษณา งบการเงิน รายงานประจำปี รวมถึงจดหมายทั้งในแบบที่เป็นทางการหรือจดหมายทั่วไป และงานrewriteบทความ เนื้อหาต่างๆขึ้นมาใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย

โดยทางแปลเอกสาร.com มีทีมผู้แปลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบในระดับสูง คุณจึงสามารถให้ความไว้วางใจได้ว่างานจะมีความถูกต้องแม่นยำและเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด เอกสารทุกชิ้นที่มารับบริการจากแปลเอกสาร.com ทั้งในแบบแปลไทยเป็นอังกฤษ หรือแบบแปลอังกฤษเป็นไทยนั้น ย่อมได้รับการแปลอย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะทางแปลเอกสาร.com จะให้ความใส่ใจในเอกสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางการหรือไม่ก็ตาม โดยเอกสารบางชนิดทางแปลเอกสาร.com จะดูจากความถนัดของผู้แปล และความชำนาญเฉพาะด้าน ประกอบกับความสามารถในการใช้ภาษาเป็นสำคัญ ทั้งแบบแปลไทยเป็นอังกฤษ และแปลอังกฤษเป็นไทย ซึ่งทางแปลเอกสาร.com จะจัดสรรงานให้เหมาะสมกับผู้แปลที่มีความรู้ความถนัดในสาขาวิชานั้นๆไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การเงิน การแพทย์ เทคโนโลยี ฯลฯ โดยงานแปลทุกชนิดจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อความถูกต้องแม่นยำและป้องกันความผิดพลาดในชิ้นงาน เอกสารแปลที่คุณได้รับจึงมีคุณภาพสูง น่าพอใจ และเสร็จลุล่วงทันเวลาที่คุณต้องการ ในอัตราค่าบริการสุดประหยัดและคุ้มค่าอย่างแน่นอน

สนใจงานแปล ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ