อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

แปลเอกสาร ค่าบริการ*
ภาษาอังกฤษ -> ภาษาไทย เริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท
ภาษาไทย -> ภาษาอังกฤษ เริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท
เอกสารราชการ เริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท
ค่าส่งเอกสารทาง ems ทั่วประเทศไทย 50 บาทต่อครั้ง
ค่าดำเนินการที่กงสุล ครั้งละ 1,000 บาท
Rewrite article เริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการเป็นเพียงอัตราเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ราคาประเมินเอกสารจะขึ้น อยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา โดยทางเราจะคิดจากตัวอักษร Angsana New ขนาด 16