แปลเอกสาร .com

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.แปลเอกสาร.com

ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร.com เป็นผู้ที่ให้บริการในด้านการแปลเอกสารด้วยผลงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป, ธุรกิจต่างๆ, องค์กรของรัฐ หรือองค์ที่ไม่แสวงหากำไรต่างๆ โดยทีมงานของเราประกอบด้วยนักแปล และผู้ตรวจทานที่มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสาร โดยเราจะมอบหมายงานให้แก่นักแปลที่มีทักษะเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย, แปลเอกสารราชการ ,เอกสารคู่มือต่างๆ ,เอกสารเฉพาะทางทุกสาขาวิชาชีพ และการ rewrite บทความ ในราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง 250 บาทเท่านั้น

เพื่อให้งานแปลเอกสารมีมาตรฐานสูงสุด ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร.com มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด มีมาตรฐานสูงสุด มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และส่งมอบงานได้ตรงต่อเวลา ด้วยเหตุนี้เอง ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร.com จึงได้รับความเชื่อมั่นทั้งจากบุคคลทั่วไป, ธุรกิจต่างๆ, องค์กรของรัฐ หรือองค์ที่ไม่แสวงหากำไรต่างๆ ในการให้บริการด้านงานแปลเอกสาร

ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร.com มีความยินดีในการให้บริการด้านงานแปลเอกสาร ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการแปลหนังสือ, แผ่นพับ, งบการเงิน, รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นๆ โดยทางเรารับประกันคุณภาพสูงสุด และผลงานแปลเอกสารที่มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในราคาประหยัด และทันต่อกำหนดการส่งมอบงานตามที่ได้ตกลงกัน หากมีข้อผิดพลาด ท่านสามารถ ส่งคืนเอกสารมาเพื่อทำการแก้ไขได้ทันที โดยส่งเอกสารฉบับเดิมมาแก้ไขภายใน 7 วัน ผ่านทาง E-mail: [email protected]