ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

English Translator (พนักงานประจำ, 1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถจัดรูปแบบเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทักษะเกี่ยวกับการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง
 • เงินเดือนตามประสบการณ์ และความสามารถ

Freelance Translator (Freelance, ไม่จำกัดจำนวน)

คุณสมบัติ

 • มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีทักษะเกี่ยวกับการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถจัดรูปแบบเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารอย่างน้อย 2 ปี (โปรดส่งผลงานที่ดีที่สุดมา 2 ผลงาน)
 • ถ้ามีความรู้ในภาษาอื่นๆ หรือ มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย, วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา , ไฟแนนซ์ , บัญชีการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ