การชำระเงิน

การชำระเงิน

ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ค่าบริการ โดยการโอนเงิน ผ่านทางธนาคาร และยืนยันการโอนเงินมาทาง email โดยส่งมา email มาที่ igettranslation@gmail.com

เงื่อนไขการชำระเงิน : ต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มการทำงานทุกครั้งค่ะ
ทางเราขอสงวนสิทธิ์เริ่มดำเนินงานแปลเอกสารหลังจากที่ได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น